privacy & cookies

Deze website is eigendom van Conducta BVBA.

Maatschappelijk zetel en contactgegevens:

Conducta BVBA
Lieven Bauwensstraat 20
8200 Brugge

Telefoon: +32 (0) 50 31 38 40
E-mail: info@conducta.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0450652 201

Door toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich expliciet akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle merken, beelden, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten en andere inhoud van deze site worden beschermd door intellectuele rechten die toebehoren aan Conducta of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Alle inhoud en informatie op deze website is van algemene aard. De informatie kan niet beschouwd worden als professioneel, persoonlijk of juridisch advies aan de gebruiker aangezien die niet is aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden.

Om de informatie op de website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt te houden, levert Conducta grote inspanningen. Afgezien van deze inspanningen is het mogelijk dat er zich onjuistheden bevinden in de verstrekte informatie. Indien deze informatie onjuistheden zou bevatten of er bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn op of via de website, dan zal Conducta er alles aan doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Als u onjuistheden zou opmerken in de informatie, kan u steeds de beheerder van de website contacteren.

Conducta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Conducta behoudt zich het recht om de inhoud van de website (links inbegrepen) te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving te wijzigen, aan te passen of aan te vullen. Conducta geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortkomen uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Conducta kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade door het gebruiken van deze website of van een andere, met name als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of er onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud van deze websites.

Conducta verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op deze website is het Belgisch recht is van toepassing en bij een geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Brugge bevoegd.

 

Privacybeleid

Conducta vindt uw privacy belangrijk. De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat u persoonlijke gegevens moet verstrekken. Toch is het in sommige gevallen mogelijk dat u als gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. De informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor ons klantenbeheer.

Als gebruiker kunt u er steeds kosteloos om verzoeken geen gebruik te maken van uw gegevens voor direct marketing. U kan uw verzoek richten aan Conducta, Jozef Mommenstraat 1/32, 8300 Knokke of via info@conducta.be. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden we aan wie).

Conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) heeft elke gebruiker het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Als u een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) voorlegt, kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan Conducta, Jozef Mommenstraat 1/32, 8300 Knokke of via info@conducta.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden zijn.

Teneinde de website te optimaliseren voor de gebruiker kan Conducta anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

 

Cookiebeleid

Bij een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van de computer worden geplaatst en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van terugkerende bezoekers. De mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Uw internetbrowser kan het gebruik van cookies verhinderen of u een waarschuwing tonen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Meer informatie hierover vindt u in de help-functie van uw internetbrowser.